Dissuasion za politiku mladih ljudi počinje od vrha

Ne postoji ništa što stari ljudi, posebno oni preko 40, vole više nego sede na svojim planinskim stolicama Žaleći se na mlade ljude koji ne učestvuju u politici. Tačno je da mladi ljudi nisu istorijski imali najbolje birače, u proseku samo oko 49% upisanih birača starosti od 18-29 zapravo je glasalo, od čega se može postaviti pitanje zašto. Pa, stari ljudi, kao i uvek. Da li je problem, iz nekoliko različitih razloga, kako smo odgajeni, kako mediji adresiramo našu generaciju, političari generalno zanemarujući pitanja koja smo važni i mrze za kandidata koji nam više odgovara.

 

Kako neko od vas može da utiče na to kako može da se vidi politika, nevažno kako to može da utiče na politička uverenja i da se vrlo specifično fokusira na učešće u politici? Pa, odrasli smo u generaciji gde je tinejdžer bio jedan luksuz koji je mogao da priušti. Stavili smo u čudan položaj gde su odrasli u nama bili sekunde daleko od mrda, a to je bio naš posao da ih držimo zajedno ali ta borba je ignorisana, mi polako gubimo nevinost dok se odrasli ne pretvore u svoju moralnu njušknost u međuvremenu, delujete kao da smo nezahvalni što smo umorni od ovog tereta. Što nas je naučilo da naše misli nisu važne, naše potrebe su manje i moramo da se stavimo na stranu da radimo ono što je drugima potrebno i bez obzira koliko se energično naučili da se smešimo i kažemo "Nema problema". Obučavani smo od mladih godina da mislimo da smo mi slabiji i stoga se glasanje oseća nepotrebno, naše potrebe nisu važne, zašto bi naši glasovi bili potrebni. Svo vreme, ko drugi, ali nas mediji opisuju u lošijem svetlu nego čak i kriminalci.

Lečenje naše generacije naših roditelja nastavlja se širom medija, ljudi koji su napadnuti i koji su bili u procesu učestvovanja u politici. U martu za naše živote organizatori su odličan primer. Posle tragedije u Marjori Stoneman Daglas u srednjoj školi grupa studenata počela je da govori o zakonu o reformi oružja. Mediji su počeli da napadaju studente koji ih nazivaju vladinim agentima i kriznim akterima sa ciljem da se krade Amerika u Americi. Kako mi se uzimaju u ruke i prepuste ljudi koji su nas pustili na prvo mesto. Naši životi su ugroženi i suočeni smo sa izborom, bez obzira da li treba stajati i biti srušeni ili sakriti i pustiti nepravdu. Za većinu je lakše, ne, sigurnije da se krijete i samim tim oko nas kažu da ne učestvujemo, kada smo bili primorani.

Nastavak spirala načina na koje smo zanemarili, političari često ignorišu ta pitanja koja smatramo važnim. Biti to zbog novca, nedostatka znanja ili svesnog smena mladih birača, političari se nikada ne brinu. Životni dohoci, reforma oružja, zdravstvo, pristupačan koledž, sve potrepštine koje smo više puta demantovali i u vreme kada mu je dat kandidat je srušen. Uzmi slučaj na predsedničkim izborima u Sandersu dva puta sada je otišao i bio je jedini kandidat koji je dobio zamah među mladim biračima i dva puta sada starije odrasle osobe su izmišljene izgovore. "Pa, mladi birači neće da izađu na glasanje" ili "potrebna nam je centristička da bi ujedinili zemlju" ili "potreban nam je kandidat da bi pobedili", one koji su poslednji često bili kod njih "potreban nam je neko stariji i belac i muškarac koji neće praviti nikakve promene da bi se umirili stari bijeli ljudi koji su stigli s ovde na prvom mestu ". Uvredljivo je iskreno da ljudi imaju takvo nepoverenje u sledećoj generaciji da im čak neće dopustiti da donose odluke koje utiču na zemlju sa kojom moraju da se bave u narednih nekoliko decenija.

I iskreno, mladi birači su dovoljno dugo bavili ovim napadima u asinrenu. Možda ako ste otvorili svoje oči dovoljno dugo da vidite ono što ste prouzrokovali, vi ćete se vratiti sa svojih zlatnih Prestona i pomoći da se obnovi odnos mladih ljudi sa civilnim aktivizma. Sada mladim biračima koji to mogu pročitati, ovo je naš svet sada i ako sediš i sakriješ, to je isto toliko da kriviš za naše probleme kao odrasli koji su odbili da ih poprave, idite na glasanje, borite se protiv stvari koje smatrate da su nepravedne. Glasanje je pravo i ako to ne tvrdite, onda vam je vrlo teško da vam se radi o Svetosti državljanstva.